Security

Meten = Weten

Incidentenregistratie
Alle organisaties kennen incidenten. Slechts weinigen beheersen de kunst te leren van deze ongewenste gebeurtenissen. Met onze applicatie bent u in staat die...

Managementinformatie

Informatie gestuurd beveiligen
Het periodiek informeren van het management over beveiliging is goed voor het imago van een afdeling beveiliging. Met professionele managementinformatie kan men...

Visie ontwikkeling Beveiliging

Voor de risico's uitlopen
Het gestructureerd in kaart brengen van risico's levert als voordeel op dat nieuwe maatregelen synergie kennen. Zo ontstaat een veilige omgeving die kostenefficiënt...

Proactief beveiligen

Voorkomen is beter dan genezen
Helaas worden veel beveiliginsdiensten gekenmerkt door medewerkers die passief zijn en reageren op incidenten. Er kan veel gewonnen worden met een meer...

Handboek en protocollen

De ruggegraat van onze beveiliging
Om kwalitatief hoogstaand en uniform te werken is het noodzakelijk om een goed up-to-date handboek met instructies en werkprocessen te hebben. Veel organisaties...

Opleiden, trainen, oefenen

Niets gaat vanzelf goed
Om er zeker van te zijn dat schade wordt beperkt bij een grootschalig incident is het van belang dat iedereen weet wat hij moet doen in die stressvolle situatie. Om dit te garanderen...

Sleutelbeheer

Grip krijgen op uw sleutels
Het berekenen van een sluitplan van een complexe organisatie is niet eenvoudig. Het gebruik van sleutels heeft voor- en nadelen. Door het sluitplan simpel in te richten en...

Bouwstandaardisering

Levert meer op dan verwacht
Standaardisatie van maatregelen levert een voordeel voor beheer en onderhoud. Ook moeten voorzieningen worden afgestemd op de risico's die aanwezig zijn. AES heeft voor...

Camera toezicht en reglementen

Camera's; het tovermiddel?
Camera's zijn "in". Echter vaak worden camera's aangekocht zonder dat goed is nagedacht over een haalbare camera-strategie. AES heeft voor veel instellingen visie documenten en...

Passen en autorisatie profielen

Eén pas voor alles
Voor toegangspassen bestaan verschillende technologieën. Het is belangrijk de juiste te selecteren door helder te hebben welke toepassingen aan de pas verbonden worden. Toegangsbeheer...

Toegangsbeheersysteem

Gastvrij en toch veilig
Er zijn veel verschillende toegangsbeheerssystemen met elk hun voor- en nadelen. Afhankelijk van de gewenste functies, beheer en autorisatiestructuur past het ene systeem beter dan het andere. AES...

Meldkamer managementsysteem

Efficiënt werken in een hectisch meldkamer
Niet te verwarren met het security management systeem. Een meldkamermanagement systeem zorgt ervoor dat de aanweizge beveiligingssystemen slimmer en eenvoudiger gebruikt kunnen worden. Het is uitermate...

Communicatie plannen

Tell me, show me and Involve me...
Alles begint bij een goede communicatie. Dat is altijd al zo geweest. Helaas wordt er rondom beveiliging vaak niet goed gecommuniceerd. Dit leidt tot frustraties, onwil en...

Bewustwordingscampagne

10% bewustwording = 80% meer beveiliging
Is het communicatieplan gereed dan kunnen we starten met de bewustwording of awareness middels gerichte communicatie uitingen. AES heeft voor verschillende sectoren...

Mystery visit programma

Mystery Guest legt gevoelige plekken bloot
Relatief nieuw in het portfolio van AES maar met spectaculaire resultaten. Naast bewustwordingscampagnes voeren we ook regelmatig mystery visits op allerlei...