Weblog - deel 3

h3>Weblog van de Security Professional van het Jaar - deel 3

De eerste maand in 2015 biedt weer volop uitdagingen voor de Security Professional van het Jaar; hoe verwerken we alle lekkernijen van de afgelopen feestdagen en zijn we ook weer scherp op de thema’s waar we als security professionals mee te maken hebben? Begin januari staat een bijeenkomst van de beroepenveldcommissie (BVC) van Saxion gepland. Ik heb veel waardering voor alle energie die Saxion Security Management in een goede relatie met het beroepenveld steekt. We (een groep van representanten uit de Vitale Infrastructuur) worden voor veel onderwerpen geconsulteerd en regelmatig zijn er presentaties van studenten om te laten zien op welk niveau zij inmiddels zitten. Dit jaar bereikt de opleiding tevens een hoogtepunt doordat de eerste studenten Security Management zullen afstuderen. Januari is ook de maand dat het voorzittersstokje van de Nationale Denktank Integrale Beveiliging aan mij wordt overgedragen. Dit moment volgt op de themamiddag die de NDIB heeft georganiseerd bij HSD. Drie interessante onderwerpen (Innovatieagenda HSD, interviewtechniek volgens het PEACE model en een update over terrorisme van Glenn Schoen vullen de inhoudelijke presentaties waarna Harm van Dijk terugblikt op zijn voorzitterschap en stokje aan mij overhandigt.

In februari en maart staan vervolgbijeenkomsten gepland op de regiobijeenkomsten van DJI. Net als in november 2014 wordt tijdens deze bijeenkomsten met managers veiligheid van alle PI’s dieper ingezoomd op onze MOBEC aanpak. In februari is voor mij het sleutelevent van Assa Abloy een mooi voorbeeld van een innovatieve presentatiewijze. Assa Abloy vaart een nieuwe koers daar waar zij in contact treedt met haar relaties. Niet zoals voorheen op beurzen en congressen maar een eigen gekozen moment en locatie waar niet de producten maar innovatie centraal staan. Goede sprekers en een aantrekkelijk avondprogramma geven invulling aan het sleutelmoment dat zeer goed bezocht is. Ik hoorde achteraf louter positieve ervaringen! In februari komt ook ons sector overstijgend security overleg weer bijeen. Deze maal voor de eerste keer bij Heineken. We bezoeken, nagenoeg compleet (9 sectoren), de grootste bierbrouwerij van Europa alwaar Ferdy van Breda (security manager van Heineken Nederland) ons alle ins and outs van security en safety van een multinationale voedselproducent uit de doeken doet. In dezelfde week nog reis ik af naar Saxion in Apeldoorn om voor de vierde keer een gastcollege te geven over mijn boek ‘Een Security Management Systeem in 7 stappen’. Het is elke keer opnieuw een genot om voor een groep enthousiaste studenten te staan. Samen met Rob van Nuland probeer ik het boek wat tot leven te brengen door veel voorbeelden uit mijn beroepspraktijk te geven.

In februari en april komt de NDIB bijeen. We stellen de drie veiligheidsthema’s waarop de NDIB gaat beschouwen vast en in april stel ik de twee nieuwe deelnemers definitief vast. Zoals het protocol bij de voorzitterswissel voorschrijft neemt de nieuwe voorzitter twee nieuwe deelnemers mee naar de Denktank. In mijn geval zijn Maarten van Poppel en Raymond de Jong geintroduceerd. Maarten van Poppel is projectleider High Impact Crime bij de Politie Brabant en was medegenomineerde voor de titel ‘Security Professional van het Jaar’. Raymond de Jong is recent in dienst getreden bij het Rijksmuseum alwaar hij Emile Boersma (ook medegenomineerde) opvolgt. Raymond heeft ook een lang verleden bij de politie en voldoet hiermee aan de wens van de NDIB om meer deelnemers uit het publieke domein (of ervaringen binnen het publieke domein) aan te trekken. De drie veiligheidsthema’s waarover we gaan omdenken zijn 1. De generatie 2.0. Op welke wijze verschilt de nieuwe instromers op de arbeidsmarkt van de oudere generaties. Bekend is dat er verschillen zijn in loyaliteit. Hoe moeten bedrijven en instellingen hier op anticiperen? Het tweede thema is agressie tegen dienstverleners. Gebruikelijk is dat bedrijven en instellingen reageren op agressie door meer repressieve maatregelen te treffen (meer blauw, meer camera’s, lik op stuk beleid). Maar hoe zit het met de dienstverleners zelf? Zijn er situaties waarin de agressie door de dienstverleners zelf wordt veroorzaakt? En hoe komt dit dan? Er zijn veel geluiden dat dit het geval is en de NDIB tracht hier haar licht op te schijnen. Het laatste onderwerp is Cybercrime. Cybercrime is een alom bekend begrip, maar van welke vormen hebben we nu allemaal last en hoe komt het dat veel mensen ondanks alle waarschuwingen nog steeds eenvoudig inlogcodes verstrekken en op onveilige plekken internetbankieren? Mochten jullie ideeën, suggesties of aanvullingen hebben op bovenstaande thema’s dan horen we ze graag. In de planning is opgenomen dat we een aantal keer gaan omdenken over de thema’s in de buitenlucht en op een universiteit met studenten en dat vervolgens artikelen over de drie onderwerpen worden geschreven.

In april nemen we ook afscheid van een icoon uit ons vakgebied. In Groningen wordt tijdens een ASIUS bijeenkomst uitgebreid stilgestaan bij het afscheid van Reinder Woldring. Reinder ken ik als mededeelnemer van de BVC van Saxion en hij neemt ons mee in de tijd gedurende zijn hele loopbaan bij de Nederlandse Gasunie. Het is mooi om de evolutie van Beveiliging van zo’n toonaangevend Nederlands bedrijf te zien. Reinder bedankt! In april geven we ook onze tweejaarlijkse workshop ‘Een Security Management Systeem in 7 stappen’. Het was een bijzondere uitvoering aangezien we het voltallige management van een gerenommeerd beveiligingsbedrijf mochten ontvangen. De workshop past uitstekend in de kwaliteitsslag die ze doormaken en er komt nog een vervolg. Een andere sessie is ook het vermelden waard. Zo af en toe plan ik sparringssessies met de overheid en in april stond een sessie over awareness gepland met een BVA van een drietal ministeries. Hoe maken we alle medewerkers van een ministerie (maar dit geldt eigenlijk voor alle bedrijven en instellingen) nu meer alert en bewust? Het is geen makkelijke opgave en er zullen nog veel sessies moeten volgen eer we het ei van Columbus gevonden hebben, vermoed ik.

Als laatste vind in deze periode mijn kennismaking vanuit de NDIB met de NCTV plaats. Samen met Harm van Dijk nemen we plaats op het ministerie van V&J om daar de mogelijkheden tot samenwerking met de NCTV te verkennen. Onze visie van omdenken rondom nationale veiligheidsthema’s sluit goed aan bij de wijze waarop de NCTV kijkt naar de eigen ontwikkelingen. Met de toenemende dreiging van terrorisme en andere vormen van geweld is het raadzaam niet steeds alleen naar meer repressieve maatregelen te kijken maar ook eens de kwesties vanuit andere invalshoeken aan te lichten. Dit is dan ook hetgeen we als eerste gaan doen met de NCTV. Er zal een ronde tafelsessie gepland gaan worden waarin we gaan omdenken rondom een aantal veiligheidskwesties die de NCTV bezighoudt.

En dan als laatste mijn nieuwe hobby die naadloos past binnen hetgeen hierboven beschreven is. Ik heb jullie al op verschillende momenten kennis laten maken met mijn grote voorbeeld Ben. Ben is een man van 63 jaar en helemaal behept met het opruimen van zwerfafval. Ik heb hem al jaren zien struinen door het Amsterdamse Sloterpark met handschoenen aan en een plastic tas. Overal waar hij blikjes en plastic spot bukt hij naar de grond en neemt de vervuiling weg. Pas vorig jaar (eigenlijk rond de benoeming tot SPvhJ) kreeg ik de kans hem persoonlijk aan te spreken. Ik vroeg hem naar zijn drijfveren om die rotzooi op te ruimen. Ben antwoorde ‘Nou dat is heel simpel, ik krijg er zoveel voor terug, dat het eigenlijk stom zou zijn om het niet te doen’. Verwondering alom aan mijn zijde, hoe kan je nu zoveel terugkrijgen voor zo’n vies klusje? Na mijn verwondering uitgesproken te hebben vervolgde Ben ‘Ten eerste ruim ik niet alleen mijn omgeving, maar ook mijn hoofd op, dat is alleen al een lekker gevoel. Ik ben zinvol bezig en doe tijdens het troeprennen continu rek en strek oefeningen door te bukken naar het afval. Dit is goed voor het lichaam. Als derde krijg ik veel complimentjes waar ik gelukkig van wordt. Al met al is het een zeer aangename bezigheid. De eerste keer dat ik met Ben op pad ging was precies een week later. Handschoenen aan, plastic tas mee en een hesje van de gemeente ‘Nieuw-West ruimt op’ aan. En ik moet zeggen, alles wat Ben mij vertelde is waar. Ik ben zingevend bezig op de zondag, geest en lichaam profiteren en ik oogst volop complimentjes. Ben en ik lopen inmiddels al maanden elke zondag om 9:30 een rondje om de Sloterplas een invulling te geven aan het begrip burgerparticipatie. En het leuke is, ik hoor steeds vaker van collegae tijdens bijeenkomst dat zij het ook zijn gaan doen. Geweldig allemaal, ik kan het iedereen aanbevelen!

Vanuit deze weblog mijn eerste oproep aan allen om ideeën en suggesties om ons vakgebied vooruit te helpen met mij te delen.