Safety

Meten = Weten

Incidentenregistratie
Alle organisaties kennen incidenten. Slechts weinigen beheersen de kunst te leren van deze ongewenste gebeurtenissen. Met onze applicatie bent u in staat die...

Managementinformatie

informatie gestuurde veiligheid
Het periodiek informeren van het management over veiligheid is goed voor het imago van de veiligheidsafdeling. Met professionele managementinformatie kan men...

Visie calamiteitenorganisatie

Wanneer elke seconde telt
Het opzetten van een solide calamiteiten organisatie is voor veel organisaties een worsteling. Centraal, decentraal, hoe zorgen we voor een goede getraindheid en...

Proactief beveiligen

Voorkomen is beter dan genezen
Helaas worden veel beveiliginsdiensten gekenmerkt door medewerkers die passief zijn en reageren op incidenten. Er kan veel gewonnen worden met een meer...