Weblog - deel 2

SUBMITTED BY ARJEN APPELMAN ON SUN, 10 JAN 2015

Weblog van de Security Professional van het Jaar - deel 2


Oktober start met een overvolle agenda. Op 8 oktober staat mijn presentatie gepland op de landelijke veiligheidsdag van DJI. Alle inrichtingen jeugd, volwassen en psychiatrie komen jaarlijks eenmaal bijeen voor een dag vol kennisuitwisseling. Mijn presentatie gaat over MOBEC en dient als verdieping op de DJI Beveiligingsmethodiek die gebaseerd is op de Haagse Methodiek. Gezien de beperkte tijd worden verschillende onderwerpen aangeraakt, waarbij de afspraak is dit verder te verdiepen op de regionale veiligheidsoverleggen die de PI's kennen.

In oktober vindt ook de eerste kennismaking met de NDIB (Nationale Denktank Integrale Beveiliging) plaats. Een groep bevlogen securiteitprofessionals die zich op initieel verzoek van Berndt Rif heeft verenigd. De NDIB bestaat 3 jaar en is, naar mening van de deelnemers, nog te weinig naar buiten getreden. Daar komt eind januari verandering in. De NDIB organiseert dan een eerste themamiddag. Op die dag neem ik het voorzitterstokje van de NDIB over van Harm van Dijk, mijn lichtend voorbeeld.

Oktober brengt ons bureau ook een nieuwe uitdaging: we starten met onze eerste stagiaire, Sander Cortenraad. Sander is een bevlogen jonge man die in het derde jaar zit van Saxion Security Management. Hij is zeer ambitieus en komt ons team ondersteunen. Zijn doel is om alle facetten van een adviesbureau mee te krijgen en daarnaast mede inhoud te geven aan ons programma van mystery visits (onderdeel van de C uit MOBEC). Ik moet zeggen, we zijn al snel onder de indruk van hem!

In november hebben we een bijzondere SOSO bijeenkomst. We worden toegelaten tot de EBI met dank aan Peter Sanders (hoofd veiligheid van PI Utrecht en deelnemer aan SOSO). Het geheel is een bijzonder complex, de EBI is slechts een klein onderdeel van het totaal aantal verschillende gevangenisregimes dat het gehele complex bevat. De EBI is natuurlijk bijzonder vanwege alle zeer strikte protocollen en maatregelen om onze meest gevaarlijke gedetineerden vast te houden, echter de andere regimes (voor zeer gevaarlijke zorgbehoevenden, zeer langdurig opgenomen patiënten en bijvoorbeeld ook veroordeelden rondom de mishandeling van kinderen) zijn niet minder interessant. Gelukkig kunnen we allemaal het terrein aan het eind van de dag weer verlaten (hoewel dat voor een van ons wel even spannend was….). Hopelijk kunnen we er nogmaals met de VBN terecht, echt een aanrader!

In november bezoek ik, naar aanleiding van mijn overleggen met de NIDV in september, het grote internationale symposium. Ik kan daardoor helaas niet naar het ASIS event op 20 november. Het landelijke NIDV symposium is in alles kolossaal, zo'n 2500 deelnemers, stands met pantserrupsvoertuigen, vrachtwagens en oorlogstuig en sprekers vanuit ministeries en het buitenland. Het is een hele nieuwe wereld voor mij; erg indrukwekkend en een mogelijke visvijver voor meer VBN leden. Ik ben die dag mee op sleeptouw genomen door Rob van Nuland, waarvoor nogmaals mijn dank! Hij voelt zich daar als een vis in het water, kent iedereen en heeft mij veel handjes doen schudden.

Ook geef ik in november een workshop aan twee ziekenhuizen tegelijk. Bij deze workshop zijn alle teamleiders van beide facilitaire bedrijven aanwezig. De workshop heet ILearn Veiligheid en gaat over alle veiligheidsaspecten binnen een ziekenhuis. Niet alleen beveiliging en safety, maar ook patiëntveiligheid, informatieveiligheid, privacy, apparatuurveiligheid, medicatieveiligheid, milieuvraagstukken en ga zo maar door. De workshop wordt gecombineerd met een actief programma; we verdelen de groep in drie kleinere groepjes. Elk groepje gaat op pad met een camera om 'onveilige' situaties vast te leggen. In een kwartier weten de groepen genoeg materiaal te verzamelen hetgeen veel stof tot nadenken oplevert. Heel leuk om te doen en leerzaam; een geslaagde sessie!

En dan december. Ook december heeft een aantal ambassadeurs momenten. Begin december ben ik aanwezig in Zwolle bij het eerste regionale veiligheidsoverleg van de DJI. De vraag wat MOBEC de DJI kan brengen bovenop het welbekende OBE denken uit de Haagse Methodiek staat voorop. De M staat voor Meldingen en Stuurinformatie en maakt een betere onderbouwing van beveiliging mogelijk. In mijn optiek is dit anno 2015 met volop bezuinigingen essentieel. Besteden we ons security geld wel aan de juiste maatregelen en leveren de maatregelen het verwachte 'rendement' op. Inmiddels is de eerste instelling gestart met het beter meetbaar maken van beveiliging en de resultaten zijn goed. Ook voor de vijfde letter is veel aandacht; de C van Communicatie & Bewustwording. Als het ergens fout gaat (ook binnen relaties, opvoeden, bedrijven en instellingen) dan ligt dat regelmatig aan onvoldoende of gebrekkige communicatie. Met een goede communicatie is veel te bereiken, ook op het gebied van security. Door communicatie gericht in te zetten kunnen we een betere bewustwording realiseren. Een ander instrument om de bewustwording te stimuleren is deze te voeden met 'bijna incidenten'. Laat eens zien (communiceer) wat er allemaal fout zou kunnen gaan wanneer men niet goed reageert. Dit kan worden gerealiseerd door mystery visits uit te voeren. Deze zijn over het algemeen veel leerzamer dan tekst en plaatjes alleen. In januari / februari gaan we hiermee starten binnen een instelling. Ik houd jullie op de hoogte!

In december is ook een volgende bijeenkomst van de NDIB gepland. Tijdens deze bijeenkomst worden de puntjes op de i gezet voor de eerste themabijeenkomst en stellen we de visie van de Denktank vast. We willen graag onderscheidend zijn van alles wat er al bestaat aan overleggen, commissies, verenigingen etc. Hoe we dit gaan doen, houd ik nog even voor mij. Meer hierover op 22 januari. Ook is het zo dat we hebben vastgesteld met 9 enthousiaste professionals te zijn die het werk voor de NDIB er allemaal 'bij' doen. We moeten dus niet al te grote ambities hebben, deze zijn niet realiseerbaar.

Als laatste blik ik graag terug op de laatste regiobijeenkomst en ALV van de VBN. Wederom een speciale sessie zo op bezoek bij defensie (luchtmacht). Helaas kan ik niet bij de bijeenkomst zijn in november van Harm van Dijk. Ook deze 'defensie bijeenkomst' was zeer de moeite waard. Het inhoudelijke gedeelte op 12 december bestond uit een briefing over de werkwijze van het AOCS NM (Air Operations and Control Station Nieuw-Millingen) waakt over de integriteit van het NL luchtruim. Toegelicht zijn specifieke processen vanuit de luchtgevechtleiding. Er is stilgestaan bij de Renegate; hoe ziet de regeling eruit voor het verlenen van militaire bijstand ten behoeve van de bewaking van het Nederlandse luchtruim en de inzet van defensiemiddelen tegen terroristische dreiging vanuit de lucht (bijvoorbeeld bij de kaping van 9/11). Bijzonder interessant, Harold chapeau! De dag is afgesloten met de ALV van de VBN. Het bestuur legde met succes verantwoording af over het afgelopen jaar. 2015 belooft een mooi VBN jaar te worden! Interessante nieuwe bijeenkomsten, een nieuwe website en een nog gezondere financiële structuur. Complimenten voor het bestuur.

Ik heb even kort stilgestaan bij mijn activiteiten van de laatste maanden (zoals hier verwoord) en de komende maanden.