Integrale beveiliging

Een Security Management Systeem in 7 stappen  Auteur: Drs. Ing. Arjen N. Appelman CPP RSE
  ISBN: 9789013075274
  Taal: Nederlands
  Pagina's: 162
  Bindwijze: Paperback

Komen tot een integrale beveiliging is de wens van veel organisaties. Binnen vakbladen gaan artikelen in op security as a service, informatiegericht beveiligen en meer preventie, los komen van de ad hoc aanpak. Toch blijkt dat dit in de praktijk moeizaam lukt. Vaak ontbreekt het aan middelen, maar ook aan gebrek aan committment en bewustzijn bij de hogere managementlagen binnen de organisatie. Tijd dus voor een nieuwe aanpak.

Dit boek behandelt een werkwijze waarmee managers verantwoordelijk voor veiligheid op een informatiegerichte wijze beveiliging kunnen professionaliseren. Door beveiliging als Plan Do Check Act cyclus te bezien en op te delen in 7 heldere meetbare stappen is een basis te leggen voor een procesmatige aanpak. Met behulp van kosten/batenanalyses wordt beveiliging van sluitpost tot een kritische succesfactor in het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit.

Een praktische leidraad om te komen tot een security management systeem en daarmee de beveiliging stap voor stap cyclisch te verbeteren.