Mystery visit programma

Relatief nieuw in het portfolio van AES maar met spectaculaire resultaten. Naast bewustwordingscampagnes voeren we ook regelmatig mystery visits op allerlei afdelingen uit. Deze zijn er altijd op gericht om vast te stellen hoe een gemiddelde medewerker reageert op een ongewenste situatie. Het is goed om te zien dat medewerkers echt hun gedrag aanpassen nadat er een mystery guest langs geweest is.