Bewustwordingscampagne

Is het communicatieplan gereed dan kunnen we starten met de bewustwording of awareness middels gerichte communicatie uitingen. AES heeft voor verschillende sectoren bewustwordingscampagnes gereed die met minimale inspanningen door instellingen en organisaties geadopteerd kunnen worden.

 

 

hoe hoog scoor jij op veiligheid