Passen en autorisatie profielen

Voor toegangspassen bestaan verschillende technologieën. Het is belangrijk de juiste te selecteren door helder te hebben welke toepassingen aan de pas verbonden worden. Toegangsbeheer is vaak één van deze toepassingen. AES heeft reeds bij veel instellingen meegewerkt aan het in gebruik nemen van een nieuwe personeelspas en het inrichten van een goede professionele autorisatiestructuur voor toegangsbeheer.