Camera toezicht en reglementen

Camera's zijn "in". Echter vaak worden camera's aangekocht zonder dat goed is nagedacht over een haalbare camera-strategie. AES heeft voor veel instellingen visie documenten en reglementen voor cameratoezicht opgesteld. Dit leidt vaak tot minder dure oplossingen met meer rendement.