Security Professional van het Jaar

Arjen Appleman (directeur Aes veiligheid integraal ) is benoemd tot Security Professional van het jaar!

Elke twee jaar wordt een vakcollega benoemd die een bijdrage levert aan het verder professionaliseren van het vak Beveiliging. Arjen (links) volgt hierbij en Harm van Dijk van de ING (rechts) op.
In de aanloop van de verkiezingen op de conferentie Safety en Security Amsterdam in de Rai was Arjen door vakcollega's uit de Benelux als kandidaat voorgedragen omdat hij een beveiligingsmethodiek heeft ontwikkeld welke hij heeft beschreven in diverse boeken en artikelen. Zijn methodiek is ontwikkeld om ook door anderen gebruikt te kunnen worden. Tevens is hij initiator geweest van het Platform Beveiliging UMC's (PBU) en heeft hij recentelijk het Sector Overstijgend Security Overleg (SOSO) opgezet. Hij is spreker op congressen en geeft gastcollege's.
Na de eerste selectie waren er naast Arjen nog twee andere genomineerden, Emile Broersma van het Rijksmuseum en Maarten van Poppel, van de politie-eenheid Zeeland – West-Brabant. Op 5 juni 2014 maakte juryvoorzitter Karla Peijs (NIDV-voorzitter en oud-minister) bekend dat Arjen Appelman tot de vierde Security Professional van het jaar is benoemd.

Nationale Denktank Integrale Beveiliging

Met de benoeming tot Security Professional van het jaar is Arjen Appelman automatisch per 1 januari 2015 voorzitter van de Nationale Denktank Integrale Beveiliging (NDIB). De NDIB heeft als doelstelling zich in te zetten als een effectieve en efficiënte publiek-private samenwerking en verdere professionalisering van het vakgebied in Nederland te stimuleren.

Weblog Security Professional

Als Ambassadeur van het Security vak zal Arjen van zijn activitietien een weblog gaan bijhouden.